">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 21/6/2560 สุนัข 10 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
2 21/6/2560 สุนัข 13 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ผลบวก
3 20/6/2560 สุนัข ุ6 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ ผลบวก
4 20/6/2560 โค 5 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
5 20/6/2560 สุนัข 1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
6 19/6/2560 กระบือ 1 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ ผลบวก
7 19/6/2560 สุนัข 7 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ผลบวก
8 18/6/2560 สุนัข 5 พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
9 17/6/2560 สุนัข 1 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี ผลบวก
10 16/6/2560 สุนัข 3 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: