">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 20/9/2561 โค 8 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ผลบวก
2 19/9/2561 สุนัข 4 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก
3 19/9/2561 สุนัข 7 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
4 19/9/2561 สุนัข หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
5 18/9/2561 สุนัข 2 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช ผลบวก
6 17/9/2561 สุนัข 5 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ผลบวก
7 17/9/2561 สุนัข 5 ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก
8 17/9/2561 สุนัข 8 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
9 16/9/2561 สุนัข หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
10 16/9/2561 สุนัข 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: