">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 19/10/2560 สุนัข เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ผลบวก
2 16/10/2560 สุนัข 10 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
3 16/10/2560 สุนัข 1 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ผลบวก
4 13/10/2560 สุนัข 5 พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
5 12/10/2560 สุนัข 2 ดินแดง ลำทับ กระบี่ ผลบวก
6 12/10/2560 สุนัข สะท้อน นาทวี สงขลา ผลบวก
7 10/10/2560 โค 8 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
8 10/10/2560 โค 7 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
9 10/10/2560 สุนัข คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
10 10/10/2560 สุนัข 1 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: