">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 22/1/2561 สุนัข 2 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
2 21/1/2561 สุนัข 13 คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร ผลบวก
3 19/1/2561 สุนัข 2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ผลบวก
4 19/1/2561 สุนัข 16 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
5 19/1/2561 สุนัข 2 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ผลบวก
6 19/1/2561 สุนัข 4 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 19/1/2561 สุนัข ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
8 18/1/2561 สุนัข 9 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย ผลบวก
9 18/1/2561 สุนัข 5 นาแห้ว นาแห้ว เลย ผลบวก
10 18/1/2561 สุนัข 1 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนั

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: