">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 19/2/2561 สุนัข 7 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร ผลบวก
2 19/2/2561 สุนัข 2 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง ผลบวก
3 18/2/2561 สุนัข 12 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
4 16/2/2561 สุนัข 1 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ผลบวก
5 16/2/2561 สุนัข 4 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
6 16/2/2561 สุนัข 6 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 16/2/2561 สุนัข 4 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ผลบวก
8 16/2/2561 สุนัข 2 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
9 15/2/2561 สุนัข ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ผลบวก
10 15/2/2561 สุนัข 16 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)

แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนั

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

มกราคมกุมภาพันธ์ 2561มีนาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
2930311
234
56
7
8
9
1011
12
13
14
15
161718
1920
21
22
232425
26
27
281234
56
7891011

สนับสนุนโดย: