">
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

( THAI RABIES NET )

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะ
1 21/3/2560 สุนัข หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
2 21/3/2560 สุนัข พานทอง พานทอง ชลบุรี ผลบวก
3 20/3/2560 สุนัข ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 20/3/2560 สุนัข 5 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
5 20/3/2560 สุนัข 4 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ผลบวก
6 17/3/2560 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 17/3/2560 สุนัข 2 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลบวก
8 14/3/2560 สุนัข 3 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
9 14/3/2560 สุนัข ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
10 13/3/2560 โค 1 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

ปฏิทินออกหน่วยบริการชุมชน

สนับสนุนโดย: