">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 18/6/2561 โค5สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา ผลบวก
2 18/6/2561 สุนัข7ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว ผลบวก
3 16/6/2561 สุนัข9ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา ผลบวก
4 16/6/2561 สุนัข7ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ผลบวก
5 14/6/2561 สุนัข7คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ผลบวก
6 14/6/2561 โค9ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง ผลบวก
7 14/6/2561 สุนัข13วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย ผลบวก
8 13/6/2561 สุนัข1คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
9 13/6/2561 สุนัข3ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
10 13/6/2561 สุนัข4หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>