">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 25/4/2561 สุนัข4เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง ผลบวก
2 25/4/2561 สุนัข1นาดี ด่านซ้าย เลย ผลบวก
3 25/4/2561 สุนัข1มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผลบวก
4 24/4/2561 สุนัข1ละหาร ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
5 24/4/2561 สุนัข13ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ผลบวก
6 23/4/2561 สุนัข3วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ผลบวก
7 23/4/2561 สุนัข หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
8 23/4/2561 สุนัข ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ผลบวก
9 22/4/2561 สุนัข7ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ผลบวก
10 21/4/2561 สุนัข5ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>