">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/9/2560 สุนัข หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
2 21/9/2560 สุนัข เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ผลบวก
3 21/9/2560 สุนัข4ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช ผลบวก
4 20/9/2560 สุนัข5คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
5 20/9/2560 สุนัข6หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
6 20/9/2560 สุนัข4บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา ผลบวก
7 19/9/2560 สุนัข4เขาพระ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
8 19/9/2560 สุนัข6โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
9 18/9/2560 สุนัข10ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ผลบวก
10 16/9/2560 สุนัข2บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>