">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 14/11/2560 สุนัข10เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ ผลบวก
2 13/11/2560 แมว9เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
3 13/11/2560 แมว9เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
4 13/11/2560 แมว9เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
5 13/11/2560 แมว9เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ ผลบวก
6 13/11/2560 สุนัข ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
7 13/11/2560 โค14เดิด เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
8 13/11/2560 สุนัข5นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
9 13/11/2560 โค5บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ผลบวก
10 13/11/2560 สุนัข-จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>