">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 22/1/2561 สุนัข2ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
2 21/1/2561 สุนัข13คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร ผลบวก
3 19/1/2561 สุนัข2ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ผลบวก
4 19/1/2561 สุนัข16ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
5 19/1/2561 สุนัข2หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร ผลบวก
6 19/1/2561 สุนัข4บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 19/1/2561 สุนัข ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
8 18/1/2561 สุนัข9ท่าลี่ ท่าลี่ เลย ผลบวก
9 18/1/2561 สุนัข5นาแห้ว นาแห้ว เลย ผลบวก
10 18/1/2561 สุนัข1พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>