ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/10/2557 สุนัข1บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
2 17/10/2557 สุนัข หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
3 16/10/2557 สุนัข3ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
4 15/10/2557 สุนัข1บางเหรียง ควนเนียง สงขลา ผลบวก
5 10/10/2557 สุนัข7ปอ เวียงแก่น เชียงราย ผลบวก
6 7/10/2557 สุนัข2สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
7 29/9/2557 สุนัข หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
8 29/9/2557 โค7บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี ผลบวก
9 22/9/2557 สุนัข ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
10 19/9/2557 สุนัข4ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>