ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 8/10/2558 สุนัข8บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ ผลบวก
2 6/10/2558 สุนัข1ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี ผลบวก
3 5/10/2558 สุนัข มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
4 3/10/2558 สุนัข-มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
5 2/10/2558 สุนัข1ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี ผลบวก
6 2/10/2558 สุนัข คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
7 1/10/2558 สุนัข ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง ผลบวก
8 30/9/2558 สุนัข3ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
9 30/9/2558 สุนัข4บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
10 30/9/2558 สุนัข ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>