ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 27/9/2559 สุนัข เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
2 26/9/2559 สุนัข4เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
3 26/9/2559 สุนัข9บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
4 26/9/2559 แมว15บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช ผลบวก
5 24/9/2559 สุนัข4ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล ผลบวก
6 24/9/2559 สุนัข3เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
7 22/9/2559 สุนัข5ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
8 22/9/2559 สุนัข1คลองแห หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
9 22/9/2559 สุนัข4โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
10 21/9/2559 สุนัข8บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>