">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 15/3/2561 สุนัข6สะเดา บัวเชด สุรินทร์ ผลบวก
2 15/3/2561 สุนัข6นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ผลบวก
3 14/3/2561 โค7โชคเหนือ ลำดวน สุรินทร์ ผลบวก
4 14/3/2561 สุนัข6เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา ผลบวก
5 14/3/2561 สุนัข งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
6 14/3/2561 สุนัข4โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ผลบวก
7 14/3/2561 สุนัข1ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก
8 13/3/2561 สุนัข1พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ผลบวก
9 13/3/2561 สุนัข3ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ผลบวก
10 13/3/2561 สุนัข4หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>