ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 14/5/2559 โค7นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี ผลบวก
2 12/5/2559 สุนัข3นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี ผลบวก
3 12/5/2559 สุนัข3หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร ผลบวก
4 11/5/2559 สุนัข1ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว ผลบวก
5 10/5/2559 สุนัข3จะโหนง จะนะ สงขลา ผลบวก
6 10/5/2559 สุนัข ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ผลบวก
7 10/5/2559 สุนัข บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
8 9/5/2559 สุนัข-ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ผลบวก
9 9/5/2559 สุนัข3เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
10 6/5/2559 สุนัข6ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>