">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/6/2560 สุนัข10ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
2 21/6/2560 สุนัข13บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ผลบวก
3 20/6/2560 สุนัขุ6สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ ผลบวก
4 20/6/2560 โค5กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
5 20/6/2560 สุนัข1เขาพระ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
6 19/6/2560 กระบือ1หนองเต็ง กระสังบุรีรัมย์ ผลบวก
7 19/6/2560 สุนัข7ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ผลบวก
8 18/6/2560 สุนัข5พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
9 17/6/2560 สุนัข1เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี ผลบวก
10 16/6/2560 สุนัข3ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>