ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 18/7/2557 สุนัข ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลบวก
2 18/7/2557 สุนัข12บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
3 17/7/2557 สุนัข8กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
4 17/7/2557 สุนัข9คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ผลบวก
5 17/7/2557 สุนัข ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลบวก
6 15/7/2557 สุนัข14บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา ผลบวก
7 7/7/2557 สุนัข5ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว ผลบวก
8 7/7/2557 โค6กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผลบวก
9 4/7/2557 สุนัข3เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี ผลบวก
10 4/7/2557 สุนัข8ปอ เวียงแก่น เชียงราย ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>