">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 19/10/2560 สุนัข เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ผลบวก
2 16/10/2560 สุนัข10ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
3 16/10/2560 สุนัข1สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ผลบวก
4 13/10/2560 สุนัข5พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
5 12/10/2560 สุนัข2ดินแดง ลำทับ กระบี่ ผลบวก
6 12/10/2560 สุนัข สะท้อน นาทวี สงขลา ผลบวก
7 10/10/2560 โค8ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
8 10/10/2560 โค7ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
9 10/10/2560 สุนัข คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
10 10/10/2560 สุนัข1กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>