ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 16/12/2557 สุนัข17ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา ผลบวก
2 11/12/2557 สุนัข7ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 9/12/2557 สุนัข บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 9/12/2557 สุนัข ทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
5 8/12/2557 สุนัข1บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ ผลบวก
6 5/12/2557 สัตว์ป่า25ตับเต่า เทิง เชียงราย ผลบวก
7 4/12/2557 สุนัข7แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช ผลบวก
8 4/12/2557 โค10แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช ผลบวก
9 3/12/2557 สุนัข13คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
10 3/12/2557 สุนัข3ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>