ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 18/7/2557 สุนัข12บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
2 18/7/2557 สุนัข ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 17/7/2557 สุนัข8กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
4 15/7/2557 สุนัข14บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา ผลบวก
5 7/7/2557 สุนัข5ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว ผลบวก
6 4/7/2557 สุนัข8ปอ เวียงแก่น เชียงราย ผลบวก
7 4/7/2557 สุนัข3เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี ผลบวก
8 3/7/2557 สุนัข2บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ผลบวก
9 28/6/2557 สุนัข บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลบวก
10 24/6/2557 สุนัข2คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>