ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 27/10/2557 สุนัข1ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
2 27/10/2557 สุนัข7แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ผลบวก
3 27/10/2557 สุนัข ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 21/10/2557 สุนัข1บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
5 17/10/2557 สุนัข หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
6 16/10/2557 สุนัข3ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
7 15/10/2557 สุนัข1บางเหรียง ควนเนียง สงขลา ผลบวก
8 10/10/2557 สุนัข7ปอ เวียงแก่น เชียงราย ผลบวก
9 8/10/2557 สุนัข8พวา แก่งหางแมว จันทบุรี ผลบวก
10 7/10/2557 สุนัข2สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>