ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 16/9/2557 สุนัข6ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา ผลบวก
2 15/9/2557 สุนัข คลองเปียะ จะนะ สงขลา ผลบวก
3 12/9/2557 สุนัข2ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ผลบวก
4 10/9/2557 สุนัข1ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ผลบวก
5 9/9/2557 สุนัข5น้ำแคม ท่าลี่ เลย ผลบวก
6 8/9/2557 สุนัข9ริมโขง เชียงของ เชียงราย ผลบวก
7 5/9/2557 สุนัข พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
8 5/9/2557 แมว บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
9 3/9/2557 สุนัข1ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ผลบวก
10 3/9/2557 สุนัข12คลองหาด คลองหาด สระแก้ว ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>