">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 17/8/2560 สุนัข4ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
2 16/8/2560 สุนัข6ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ผลบวก
3 15/8/2560 สุนัข5ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ ผลบวก
4 15/8/2560 สุนัข11โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ผลบวก
5 11/8/2560 สุนัข8บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ ผลบวก
6 11/8/2560 สุนัข1เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
7 11/8/2560 สุนัข5หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ผลบวก
8 11/8/2560 สุนัข หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
9 10/8/2560 สุนัข1นาดี ด่านซ้าย เลย ผลบวก
10 10/8/2560 สุนัข9นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>