">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/7/2561 สุนัข7ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี ผลบวก
2 19/7/2561 สุนัข-หัวเดียด เมืองตาก ตาก ผลบวก
3 19/7/2561 สุนัข บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ผลบวก
4 18/7/2561 โค6ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ผลบวก
5 18/7/2561 สุนัข1กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ผลบวก
6 17/7/2561 สุนัข5ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
7 17/7/2561 สุนัข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี ผลบวก
8 16/7/2561 สุนัข15ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
9 16/7/2561 สุนัข4นิคมพัฒนา มะนัง สตูล ผลบวก
10 16/7/2561 โค5กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>