">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 22/4/2560 สุนัข3กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
2 21/4/2560 สุนัข3ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
3 20/4/2560 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
4 20/4/2560 สุนัข9ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ผลบวก
5 20/4/2560 สุนัข5ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
6 19/4/2560 สุนัข3บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
7 19/4/2560 สุนัข9ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ผลบวก
8 18/4/2560 สุนัข2หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด ผลบวก
9 18/4/2560 สุนัข6นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ผลบวก
10 18/4/2560 สุนัข10วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>