">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 22/3/2561 สุนัข11ลำดวน ลำดวน สุรินทร์ ผลบวก
2 22/3/2561 สุนัข4ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก
3 21/3/2561 สุนัข สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 20/3/2561 สุนัข16นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
5 20/3/2561 สุนัข5เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
6 20/3/2561 สุนัข3มหาวัน แม่สอด ตาก ผลบวก
7 20/3/2561 สุนัข7ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
8 20/3/2561 สุนัข ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
9 20/3/2561 สุนัข4ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ผลบวก
10 20/3/2561 สุนัข3เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>