">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 7/12/2559 สุนัข บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
2 7/12/2559 สุนัข นาปรัง ปง พะเยา ผลบวก
3 7/12/2559 สุนัข1สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ผลบวก
4 6/12/2559 สุนัข5คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ผลบวก
5 6/12/2559 สุนัข3น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร ผลบวก
6 6/12/2559 สุนัข2โนนเปือย กุดชุม ยโสธร ผลบวก
7 6/12/2559 สุนัข5ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร ผลบวก
8 6/12/2559 สุนัข10โนนเปือย กุดชุม ยโสธร ผลบวก
9 5/12/2559 สุนัข1ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
10 4/12/2559 สุนัข3เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>