ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 29/6/2558 สุนัข มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลบวก
2 26/6/2558 แมว2หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี ผลบวก
3 25/6/2558 สุนัข เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ผลบวก
4 25/6/2558 สุนัข9โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย ผลบวก
5 23/6/2558 สุนัข มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลบวก
6 22/6/2558 สุนัข หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
7 21/6/2558 สุนัข8ปากปวน วังสะพุง เลย ผลบวก
8 19/6/2558 สุนัข6ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
9 19/6/2558 สุนัข6ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
10 19/6/2558 สุนัข มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>