ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 26/7/2559 สุนัข บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ ผลบวก
2 26/7/2559 สุนัข9ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา ผลบวก
3 22/7/2559 กระบือ6ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ ผลบวก
4 22/7/2559 สุนัข12กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
5 21/7/2559 สุนัข5ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ผลบวก
6 21/7/2559 สุนัข โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม ผลบวก
7 15/7/2559 สุนัข11บางปลา บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
8 14/7/2559 สุนัข14กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ผลบวก
9 14/7/2559 โค10ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
10 13/7/2559 สุนัข9ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>