ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 23/4/2557 สุนัข1คลองทราย นาทวี สงขลา ผลบวก
2 21/4/2557 สุนัข สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 21/4/2557 สุนัข บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 21/4/2557 สุนัข1ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
5 17/4/2557 สุนัข1สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
6 13/4/2557 สุนัข7บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
7 11/4/2557 สุนัข ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
8 11/4/2557 สุนัข หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
9 9/4/2557 สุนัข บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ ผลบวก
10 8/4/2557 สุนัข6อาฮี ท่าลี่ เลย ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>