">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 22/5/2560 กระบือ2นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
2 18/5/2560 สุนัข8ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ ผลบวก
3 18/5/2560 โค12หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
4 18/5/2560 สุนัข12ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
5 17/5/2560 สุนัข12หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
6 16/5/2560 สุนัข1บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
7 15/5/2560 สุนัข4เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี ผลบวก
8 15/5/2560 สุนัข6เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
9 15/5/2560 สุนัข10โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี ผลบวก
10 13/5/2560 สุนัข2วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>