ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 2/5/2559 สุนัข11ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ ผลบวก
2 2/5/2559 สุนัข5หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร ผลบวก
3 2/5/2559 สุนัข8น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ผลบวก
4 29/4/2559 สุนัข9สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
5 27/4/2559 สุนัข8คูขุด สทิงพระ สงขลา ผลบวก
6 27/4/2559 สุนัข4ระโนด ระโนด สงขลา ผลบวก
7 26/4/2559 สุนัข1พะตง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
8 25/4/2559 โค5ชนแดน สองแคว น่าน ผลบวก
9 25/4/2559 สุนัข2สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
10 25/4/2559 สุนัข4บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>