">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 26/10/2559 สุนัข10ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
2 26/10/2559 สุนัข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลบวก
3 26/10/2559 สุนัข คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง ผลบวก
4 25/10/2559 สุนัข7ทมอ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
5 21/10/2559 สุนัข9กันทรารมย์ กระสังบุรีรัมย์ ผลบวก
6 21/10/2559 สุนัข1สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลบวก
7 21/10/2559 สุนัข สะเตง เมืองยะลา ยะลา ผลบวก
8 20/10/2559 สุนัข3บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ผลบวก
9 20/10/2559 สุนัข11ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา ผลบวก
10 19/10/2559 สุนัข5มหาวัน แม่สอด ตาก ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>