ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 20/5/2558 สุนัข6โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
2 18/5/2558 สุนัข5เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา ผลบวก
3 18/5/2558 สุนัข3หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ ผลบวก
4 8/5/2558 สุนัข8นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ผลบวก
5 8/5/2558 สุนัข7ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ ผลบวก
6 6/5/2558 สุนัข10ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ผลบวก
7 1/5/2558 สุนัข4กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
8 1/5/2558 โค4ดีหลวง สทิงพระ สงขลา ผลบวก
9 30/4/2558 สุนัข6หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ ผลบวก
10 29/4/2558 สุนัข4โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>