ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 27/8/2558 สุนัข หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
2 26/8/2558 สุนัข7คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
3 24/8/2558 สุนัข4โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
4 24/8/2558 โค3ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
5 24/8/2558 สุนัข6บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
6 24/8/2558 แมว คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
7 23/8/2558 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
8 23/8/2558 สุนัข3ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ ผลบวก
9 20/8/2558 สุนัข1พานทอง พานทอง ชลบุรี ผลบวก
10 19/8/2558 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>