ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 23/4/2558 โค4ดีหลวง สทิงพระ สงขลา ผลบวก
2 21/4/2558 สุนัข13กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
3 18/4/2558 สุนัข-มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
4 17/4/2558 โค1ดีหลวง สทิงพระ สงขลา ผลบวก
5 17/4/2558 สุนัข9ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว ผลบวก
6 9/4/2558 สุนัข ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี ผลบวก
7 7/4/2558 สุนัข1สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ผลบวก
8 2/4/2558 สุนัข3แสงภา นาแห้ว เลย ผลบวก
9 2/4/2558 สุนัข หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ผลบวก
10 1/4/2558 สุนัข1นายายอาม นายายอาม จันทบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>