ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 2/3/2558 สุนัข5ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ผลบวก
2 2/3/2558 สุนัข4ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
3 27/2/2558 สุนัข5นาพึง นาแห้ว เลย ผลบวก
4 27/2/2558 สุนัข ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผลบวก
5 26/2/2558 สุนัข21ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม ผลบวก
6 26/2/2558 สุนัข ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ผลบวก
7 26/2/2558 สุนัข ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ผลบวก
8 25/2/2558 สุนัข3ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ผลบวก
9 24/2/2558 สุนัข7สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม ผลบวก
10 24/2/2558 สุนัข10บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>