ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 24/7/2558 สุนัข4สนามชัย สทิงพระ สงขลา ผลบวก
2 24/7/2558 สุนัข3ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
3 23/7/2558 โค2ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง ผลบวก
4 21/7/2558 สุนัข4บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ ผลบวก
5 20/7/2558 สุนัข2คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ผลบวก
6 19/7/2558 สุนัข12นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี ผลบวก
7 16/7/2558 สุนัข10บางปลา บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
8 15/7/2558 สุนัข5คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
9 15/7/2558 สุนัข1หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ผลบวก
10 13/7/2558 สุนัข6กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>