ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 25/8/2557 สุนัข คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
2 25/8/2557 โค2ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ผลบวก
3 25/8/2557 สุนัข2น้ำแคม ท่าลี่ เลย ผลบวก
4 22/8/2557 สุนัข2ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ผลบวก
5 22/8/2557 โค5ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
6 20/8/2557 สุนัข3โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี ผลบวก
7 20/8/2557 สุนัข ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
8 19/8/2557 สุนัข5ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ผลบวก
9 18/8/2557 สุนัข12คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
10 16/8/2557 โค5ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>