">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/6/2560 สุนัข10ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
2 20/6/2560 โค5กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
3 20/6/2560 สุนัข1เขาพระ รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
4 19/6/2560 กระบือ1หนองเต็ง กระสังบุรีรัมย์ ผลบวก
5 19/6/2560 สุนัข7ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ผลบวก
6 18/6/2560 สุนัข5พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
7 17/6/2560 สุนัข1เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี ผลบวก
8 16/6/2560 สุนัข3ปรือ ปราสาท สุรินทร์ ผลบวก
9 16/6/2560 สุนัข3ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง ผลบวก
10 15/6/2560 สุนัข5บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>