">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 11/12/2560 สุนัข บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
2 9/12/2560 สุนัข บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 8/12/2560 โคเนื้อ13เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
4 7/12/2560 สุนัข15นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ผลบวก
5 7/12/2560 สุนัข8บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา ผลบวก
6 7/12/2560 สุนัข5กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ ผลบวก
7 6/12/2560 สุนัข-มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ผลบวก
8 4/12/2560 สุนัข6ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ผลบวก
9 4/12/2560 สุนัข20บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
10 3/12/2560 โค11ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>