ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 20/8/2557 สุนัข3โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี ผลบวก
2 20/8/2557 สุนัข ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
3 19/8/2557 สุนัข5ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ผลบวก
4 18/8/2557 สุนัข12คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ผลบวก
5 16/8/2557 โค5ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
6 15/8/2557 หนู3บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ผลบวก
7 14/8/2557 สุนัข5พังลา สะเดา สงขลา ผลบวก
8 8/8/2557 สุนัข11รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา ผลบวก
9 7/8/2557 สุนัข สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
10 7/8/2557 สุนัข4ทำนบ สิงหนคร สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>