">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 20/9/2561 โค8ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ผลบวก
2 19/9/2561 สุนัข4หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ผลบวก
3 19/9/2561 สุนัข7บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ผลบวก
4 19/9/2561 สุนัข หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผลบวก
5 18/9/2561 สุนัข2นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช ผลบวก
6 17/9/2561 สุนัข5โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ผลบวก
7 17/9/2561 สุนัข5ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ ผลบวก
8 17/9/2561 สุนัข8ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
9 16/9/2561 สุนัข หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
10 16/9/2561 สุนัข3พะวง เมืองสงขลา สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>