">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 21/3/2560 สุนัข หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ผลบวก
2 21/3/2560 สุนัข พานทอง พานทอง ชลบุรี ผลบวก
3 20/3/2560 สุนัข ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 20/3/2560 สุนัข5ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม ผลบวก
5 20/3/2560 สุนัข4ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ผลบวก
6 17/3/2560 สุนัข กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ผลบวก
7 17/3/2560 สุนัข2บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลบวก
8 14/3/2560 สุนัข3เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
9 14/3/2560 สุนัข ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลบวก
10 13/3/2560 โค1กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>