ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 30/3/2558 โค7โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ผลบวก
2 26/3/2558 สุนัข16ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม ผลบวก
3 25/3/2558 สุนัข3ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา ผลบวก
4 23/3/2558 สุนัข12บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
5 20/3/2558 สุนัข เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี ผลบวก
6 20/3/2558 สุนัข5ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี ผลบวก
7 19/3/2558 สุนัข12สำนักขาม สะเดา สงขลา ผลบวก
8 19/3/2558 สุนัข บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลบวก
9 17/3/2558 สุนัข2บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ ผลบวก
10 16/3/2558 สุนัข2หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>