ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 22/1/2558 สุนัข10ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง ผลบวก
2 22/1/2558 สุนัข7ร่องจิก ภูเรือ เลย ผลบวก
3 22/1/2558 สุนัข ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผลบวก
4 21/1/2558 สุนัข8โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา ผลบวก
5 21/1/2558 สุนัข4ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผลบวก
6 19/1/2558 สุนัข หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ผลบวก
7 19/1/2558 โค3พิจิตร นาหม่อม สงขลา ผลบวก
8 16/1/2558 สุนัข7ร่องจิก ภูเรือ เลย ผลบวก
9 11/1/2558 สุนัข4หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ผลบวก
10 11/1/2558 สุนัข1ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>