ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 20/8/2559 สุนัข ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ผลบวก
2 19/8/2559 สุนัข4ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ ผลบวก
3 18/8/2559 โค4หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ผลบวก
4 15/8/2559 สุนัข3บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลบวก
5 11/8/2559 แมว หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี ผลบวก
6 11/8/2559 แมว หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี ผลบวก
7 10/8/2559 สุนัข สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ ผลบวก
8 9/8/2559 สุนัข10ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม ผลบวก
9 9/8/2559 สุนัข6ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ ผลบวก
10 8/8/2559 โค8บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>